Zoekt u financiering voor een circulaire onderneming?

Dit overzicht bevat een selectie van fondsen, regelingen en instellingen waar circulaire ondernemers een streepje voor hebben. Zie het als startpunt in uw zoektocht naar financiering. Buiten dit overzicht zijn er vele andere instrumenten waar ondernemers in het algemeen aanspraak op kunnen maken.

Laatste update: 30 november 2022

ZigZagFonds
ZigZagFonds

Financiering: Donatie

Deze stichting subsidieert projecten die de sociaal-economische ontwikkeling binnen Zeeland stimuleren.

SET Ventures
SET Ventures

Financiering: Participatie

Dit venture capital fonds participeert in bedrijven in de energietransitie (gemiddeld €6 miljoen/deelname).

Vereist CO2-reductie

SHIFT Invest
SHIFT Invest

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in bedrijven die bijdragen aan klimaat, biodiversiteit, afval en water.

SI2 Fund
SI2 Fund

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds investeert in ondernemingen die zich richten op de meest urgente uitdagingen van onze tijd.

StartCapital Partners
StartCapital Partners

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in tech startups zonder voorkeur voor sector.

Stichting DOEN
Stichting DOEN

Financiering: Donatie, krediet, participatie

Deze stichting ondersteunt de realisatie van sociale initiatieven met donaties, krediet en participaties.

Tekkoo
Tekkoo

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds participeert in en leent aan startups in de vroege fase, actief in cleantech.

Toekomstgerichte Landbouw
Toekomstgerichte Landbouw

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert verduurzaming bij agrarische ondernemers in Drenthe.

Sluitdatum: 1 januari 2023

Triodos Foundation
Triodos Foundation

Financiering: Donatie

Deze stichting schenkt aan initiatieven die werken aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Triodos Organic Growth Fund
Triodos Organic Growth Fund

Financiering: Participatie

Dit internationale fonds participeert in bedrijven die zich richten op de verduurzaming van de landbouwsector.

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)
Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt krediet vanaf €2 mln voor innoverende bedrijven die geremd worden door de Covid-19 crisis.

Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling
Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling

Financiering: Subsidie

Deze subsidieregelinge moedigt duurzame ontwikkeling aan in Amersfoort.

Stimuleringsfonds voor Circulaire Bedrijvigheid
Stimuleringsfonds voor Circulaire Bedrijvigheid

Financiering: Subsidie

Deze subsidieregeling moedigt circuliare bedrijvigheid aan in Almere en ondersteunt tot max. €20.000 per aanvraag onder voorbehoud van minimaal 50% cofinanciering.

Voucher Samen Tegen Voedselverspilling
Voucher Samen Tegen Voedselverspilling

Financiering: Voucher

Met deze voucher worden de helft van de projectkosten vergoed om voedselverspilling tegen te gaan in bedrijven van diverse groottes

Rubio Impact Ventures
Rubio Impact Ventures

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen die zich richten op circulariteit, inclusiviteit of welzijn.

Triodos Zakelijk Lenen
Triodos Zakelijk Lenen

Financiering: Krediet

Dit krediet is voor ondernemers die een positieve impact hebben op sociaal, cultureel of ecologisch vlak.

Zakelijke lening met innovatiekorting
Zakelijke lening met innovatiekorting

Financiering: Krediet

De regeling is bedoeld voor bedrijven die investeren in innovatie en digitalisatie of voor innovatieve bedrijven.

Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds

Financiering: Krediet

Dit landelijke fonds verstrekt krediet aan bedrijven die de kwaliteit van de groene leefomgeving bevorderen.

Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd

Financiering: Crowdfunding, krediet

Dit platform biedt crowdfundingopties en krediet voor sociale ondernemers.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit publieke fonds participeert in bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie in Noord-Holland.

Vereist CO2-reductie

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM)
Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM)

Financiering: Crowdfunding, krediet, participatie, krediet

Dit programma adviseert innovatieve sociale ondernemers in Noord-Holland op het gebied van financiering.

Pymwymic
Pymwymic

Financiering: Krediet, participatie

Dit venture capital fonds participeert in Europese start- en scaleups die de agri-food sector verduurzamen.

Qredits
Qredits

Financiering: Krediet

Qredits is een stichting die microkrediet verstrekt aan startende en gevestigde ondernemers in alle sectoren.

Regeling groenprojecten
Regeling groenprojecten

Financiering: Krediet, krediet

Met deze regelingen kunt u een krediet krijgen met lagere rente voor investeringen in duurzame innovaties.

Polestar Circular Economy Debt Fund
Polestar Circular Economy Debt Fund

Financiering: Krediet

Dit grote fonds verstrekt leningen voor nieuwe toepassingen in grondstofgebruik en afvalstromen.

Postcode Loterij Fonds
Postcode Loterij Fonds

Financiering: Donatie

Deze eenmalige gift wordt gegeven aan projecten die zich richten op natuur, mensenrechten of sociale cohesie.

Rabo Circulair Ondernemen Desk
Rabo Circulair Ondernemen Desk

Financiering: Krediet

Het Rabo Circulair Ondernemen Desk helpt ondernemers bij de uitwerking van strategische vraagstukken, business model ontwikkeling en het verkrijgen van financiering.

Rabo Groen Lening
Rabo Groen Lening

Financiering: Krediet

De Rabo Groen Lening is een zakelijke lening waarmee je een duurzaam of innovatief project financiert tegen een gunstige rente. De groenkorting gaat in als de overheid een groenverklaring verstrekt voor je project.

Rabo Impactlening
Rabo Impactlening

Financiering: Krediet

Deze lening biedt rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers in de zorg- en onderwijssector

Participatiefonds ROM Utrecht Region
Participatiefonds ROM Utrecht Region

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit fonds participeert samen met co-investeerders in TRL-6 scale-ups die zich richten op digital, health of sustainability.

Proof of Concept Fonds
Proof of Concept Fonds

Financiering: Krediet, krediet

Dit fonds biedt converteerbare leningen aan voor het creëren proof-of-concepts in digital, health & sustainability in de provincie Utrecht.

Projectstimuleringsregeling voor Interreg
Projectstimuleringsregeling voor Interreg

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert het indienen en maken van projectvoorstellen voor de Interreg-regelingen tot €25.000

OostNL
OostNL

Financiering: Krediet, participatie

De ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland heeft diverse fondsen die regionale duurzame initiatieven ondersteunen

Kansen voor West
Kansen voor West

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten voor innovatie, klimaat, inclusiviteit en werkgelegenheid in de Randstad.

KNHM
KNHM

Financiering: Participatie

Deze stichting adviseert en participeert in burgerinitiatieven die de leefomgeving mooier en sociale maken.

Leader Noord Overijssel
Leader Noord Overijssel

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die de inclusiviteit tussen generaties verhogen in Noord Overijssel.

Sluitdatum: 31 december 2022

Leader Noordoost Twente
Leader Noordoost Twente

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die het leef- en ondernemersklimaat bevorderen in Noordoost Twente.

Sluitdatum: 31 december 2022

Leader Salland
Leader Salland

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die sociale en duurzame innovatie bevorderen in de regio Salland.

Sluitdatum: 31 december 2022

Leader Noardwest-Fryslân
Leader Noardwest-Fryslân

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die de sociale en regionale inclusiviteit verhogen in Noordwest Friesland.

KIEM-Circulaire Economie
KIEM-Circulaire Economie

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen hogescholen en het MKB op het gebied van circulaire economie.

Invest-NL
Invest-NL

Financiering: Krediet

Dit particuliere fonds verstrekt krediet aan ondernemers in de energietransitie en technologie-ontwikkeling.

LIFE 2021-2027: Deelprogramma Milieu
LIFE 2021-2027: Deelprogramma Milieu

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die passen in de Europese thema's circulaire economie, hulpbronnengebruik, biodiversiteit of de communicatie rond milieubeleid

LIFE 2021-2027: Deelprogramma Klimaat
LIFE 2021-2027: Deelprogramma Klimaat

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die bijdragen aan de Europese klimaatambities

Vereist CO2-reductie

Leader Zuidwest Twente
Leader Zuidwest Twente

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die het leef- en ondernemersklimaat bevorderen in Zuidwest Twente.

Sluitdatum: 31 december 2022

Limburgs Energie Fonds
Limburgs Energie Fonds

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit fonds investeert en participeert in projecten omtrent duurzame energie en bouw in Limburg.

Limburg Startup Capital Fonds
Limburg Startup Capital Fonds

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit Limburgse fonds leent aan innovatieve Startups in de Proof of Concept fase en participeert in Startups om verdere doorgroei mogelijk te maken.

Limburg Toekomstbestendig
Limburg Toekomstbestendig

Financiering: Subsidie

Deze regeling dekt 50% van de kosten van externe deskundigheid om de technische of economische haalbaarheid van een innovatie te testen

Greencrowd
Greencrowd

Financiering: Crowdfunding, donatie, krediet

Dit platform biedt crowdfunding-, krediet- en participatieopties aan voor duurzame energieprojecten.

GreenFund Holland
GreenFund Holland

Financiering: Crowdfunding

Dit platform biedt crowdfundingopties en leningen aan voor duurzame projecten.

iFund
iFund

Financiering: Krediet, participatie

Deze stichting biedt begeleiding en seed-capital voor ondernemers gericht op energie, voedsel, water en afval.

IncluSIF
IncluSIF

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen gericht op inclusiviteit, welzijn, onderwijs en bestuur.

ING Groenfinanciering
ING Groenfinanciering

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

Innovatiefonds Noord-Holland
Innovatiefonds Noord-Holland

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt converteerbare leningen aan voor het creëren van een proof-of-concept in Noord-Holland.

Innovation Quarter EnergiIQ
Innovation Quarter EnergiIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt verschillende soorten krediet aan voor het ontplooien van energie-innovaties in Zuid-Holland.

Vereist CO2-reductie

Innovation Quarter IQ Capital
Innovation Quarter IQ Capital

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt verschillende soorten krediet aan voor startende en gevestigde ondernemers in Zuid-Holland.

Innovation Quarter UniIQ
Innovation Quarter UniIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt krediet aan voor ondernemers in Zuid-Holland voor het ontwikkelen van een proof-of-concept.

Vereist CO2-reductie

Interreg Deutschland-Nederland
Interreg Deutschland-Nederland

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerkingsprojecten tussen Duitse en Nederlandse NGO’s en bedrijven.

Vereist CO2-reductie

Interreg Northsea Region
Interreg Northsea Region

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert eco-innovatieprojecten met min. 3 partners uit landen rondom de Noordzee.

Innovatiefonds Gemeente Leeuwarden
Innovatiefonds Gemeente Leeuwarden

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert innovatieve projecten in o.a. circulaire economie, duurzame energie en agri-food.

IMVO Vouchers
IMVO Vouchers

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert de helft van het inhuren van advies voor het opzetten van internationale duurzame ketens

ING Duurzaam Investeringsfonds
ING Duurzaam Investeringsfonds

Financiering: Krediet

Deze bank verleent groeifinanciering aan duurzame ondernemers die vanwege hun risicoprofiel vaak niet in aanmerking komen voor financiering.

ING Duurzame Projectfinanciering
ING Duurzame Projectfinanciering

Financiering: Krediet

Deze bank leent aan ondernemers die duurzame projecten willen opzetten met een bewezen nieuwe technologie of bedrijfsmodel.

1% Club
1% Club

Financiering: Crowdfunding, donatie

Op dit platform kunnen initiatieven voor duurzame ontwikkeling crowdfunding en donaties ophalen.

4impact
4impact

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in tech start-ups die zich richten op inclusiviteit, gezondheid en milieu.

ABN AMRO Groenbank BV
ABN AMRO Groenbank BV

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

ABN AMRO Informal Investment Services
ABN AMRO Informal Investment Services

Financiering: Krediet

Deze dienst koppelt ondernemers aan investeerders, met speciale aandacht voor sociale ondernemingen.

ABN Sustainable Finance Desk
ABN Sustainable Finance Desk

Financiering: Krediet

Deze dienst ondersteunt ondernemers bij het aantrekken van krediet voor een circulair bedrijfsmodel.

BNG Duurzaamheidsfonds
BNG Duurzaamheidsfonds

Financiering: Krediet

Dit fonds leent aan projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

CrowdAboutNow
CrowdAboutNow

Financiering: Crowdfunding, krediet, participatie

Dit platform ondersteunt horeca-, ambacht- en duurzaamheidsondernemers bij een crowdfundingactie.

Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit fonds participeert in en leent aan projecten die energie besparen of duurzaam opwekken in Overijssel.

Vereist CO2-reductie

Future Food Fund
Future Food Fund

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in innovatieve ondernemers in de agri-food sector.

Goeie Grutten Impact Fonds
Goeie Grutten Impact Fonds

Financiering: Krediet, participatie

Dit particuliere fonds leent aan en participeert in innovatieve ondernemers in de energie en agri-food sector.

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D
Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen Europese partners voor high tech onderzoek en ontwikkeling tot €500.000.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt leningen, garanties en/of aandelenkapitaal voor energiebesparing of -verduurzaming.

DuurzaamInvesteren.nl
DuurzaamInvesteren.nl

Financiering: Krediet

Dit platform matcht kredietverstrekkers met duurzame bedrijven die langer dan 2 jaar actief zijn, in ruil voor certificaten van aandelen of certificaten in een coöperatie.

Energiefonds Drenthe
Energiefonds Drenthe

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit fonds participeert in en leent aan projecten die energie besparen of duurzaam opwekken in Drenthe.

Vereist CO2-reductie

Circulaire Ketentrajecten
Circulaire Ketentrajecten

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert begeleiding voor Flevolandse ketens die een circulair product of dienst ontwikkelen.

MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers
MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers

Financiering: Voucher

Deze regeling subsidieert MKB-ers om kennis in te kopen voor de vernieuwing van hun bedrijf.

MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten
MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert bedrijven om de haalbaarheid van een innovatieproject te bestuderen.

Hulp nodig? Schakel hulp van het Versnellingshuis Nederland Circulair in!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!