Zoekt u financiering voor een circulaire onderneming?

Dit overzicht bevat een selectie van fondsen, regelingen en instellingen waar circulaire ondernemers een streepje voor hebben. Zie het als startpunt in uw zoektocht naar financiering. Buiten dit overzicht zijn er vele andere instrumenten waar ondernemers in het algemeen aanspraak op kunnen maken.

Laatste update: 12 oktober 2020

ABN AMRO Informal Investment Services
ABN AMRO Informal Investment Services

Financiering: Krediet

Deze dienst koppelt ondernemers aan investeerders, met speciale aandacht voor sociale ondernemingen.

ABN Sustainable Finance Desk
ABN Sustainable Finance Desk

Financiering: Krediet

Deze dienst ondersteunt ondernemers bij het aantrekken van krediet voor een circulair bedrijfsmodel.

GreenFund Holland
GreenFund Holland

Financiering: Crowdfunding

Dit platform biedt crowdfundingopties aan voor duurzame projecten.

IncluSIF
IncluSIF

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen gericht op inclusiviteit, welzijn, onderwijs en bestuur.

ING Duurzaam Ondernemen
ING Duurzaam Ondernemen

Financiering: Krediet

Deze bank leent aan ondernemers met een bedrijfsplan voor het terugwinnen of hergebruiken van grondstoffen.

Interreg Euregio Maas-Rijn
Interreg Euregio Maas-Rijn

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert innovaties met Duitse, Belgische en Nederlandse partners langs de Maas en Rijn.

Interreg Northsea Region
Interreg Northsea Region

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert eco-innovatieprojecten met partners uit de zes landen rondom de Noordzee.

Interreg North-West Europe
Interreg North-West Europe

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerkingsprojecten over klimaat en grondstoffen in Noordwest Europa.

Kansen voor West
Kansen voor West

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten voor innovatie, klimaat, inclusiviteit en werkgelegenheid in de Randstad.

KNHM
KNHM

Financiering: Participatie

Deze stichting adviseert en participeert in burgerinitiatieven die de leefomgeving mooier en sociale maken.

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM)
Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM)

Financiering: Crowdfunding, krediet, participatie, krediet

Dit programma leent aan en participeert in innovatieve en sociale ondernemers in Noord-Holland.

Rens-Holle Stichting
Rens-Holle Stichting

Financiering: Donatie

Deze stichting geeft kleine giften aan initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en duurzaamheid.

Shaerpa
Shaerpa

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen in alle sectoren, waarbij het de ondernemers actief begeleidt.

StartCapital Partners
StartCapital Partners

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in tech startups zonder voorkeur voor sector.

Tekkoo
Tekkoo

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds participeert in en leent aan startups in de vroege fase, actief in cleantech.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt leningen, garanties en/of aandelenkapitaal voor energiebesparing of -verduurzaming.

Innovatiefonds Gemeente Leeuwarden
Innovatiefonds Gemeente Leeuwarden

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert innovatieve projecten in o.a. circulaire economie, duurzame energie en agri-food.

Subsidie Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen
Subsidie Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert vernieuwende samenwerkingsprojecten die de circulariteit van de kunststofketen bevorderen vanuit Overijssel

Sluitdatum: 30 november 2021

Brabant Life Sciences Seed Fonds
Brabant Life Sciences Seed Fonds

Financiering: Participatie, krediet

Dit fonds participeert in Brabantse ondernemingen die zich richten op gezondheid, energie en landbouw.

Circulaire beleving in toerisme
Circulaire beleving in toerisme

Financiering: Voucher

Deze voucher van €10.000 is voor meerkosten van circulair bouwen in de Zeeuwse recreatiebranche.

CrowdAboutNow
CrowdAboutNow

Financiering: Crowdfunding, krediet, participatie

Dit platform ondersteunt horeca-, ambacht- en duurzaamheidsondernemers bij een crowdfundingactie.

Goeie Grutten Impact Fonds
Goeie Grutten Impact Fonds

Financiering: Krediet, participatie

Dit particuliere fonds leent aan en participeert in innovatieve ondernemers in de energie en agri-food sector.

Greencrowd
Greencrowd

Financiering: Crowdfunding, donatie, krediet

Dit platform biedt crowdfunding-, krediet- en participatieopties aan voor duurzame energieprojecten.

ING Groenfinanciering
ING Groenfinanciering

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

Innovatievouchers voor ondernemers in de verblijfsrecreatie
Innovatievouchers voor ondernemers in de verblijfsrecreatie

Financiering: Voucher

Deze voucher van €5.000 is voor Zeeuwse bedrijven in de verblijfsrecreatie die willen innoveren.

Innovation Quarter UniIQ
Innovation Quarter UniIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt krediet aan voor ondernemers in Zuid-Holland voor het ontwikkelen van een proof-of-concept.

Vereist CO2-reductie

Limburgsenergiefonds
Limburgsenergiefonds

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit fonds investeert en participeert in projecten omtrent duurzame energie en bouw in Limburg.

Vereist CO2-reductie

Mainport Innovation Fund
Mainport Innovation Fund

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in innovatieve bedrijven actief in de logistiek, transport en luchtvaart.

Qredits
Qredits

Financiering: Krediet

Qredits is een stichting die microkrediet verstrekt aan startende en gevestigde ondernemers in alle sectoren.

SET Ventures
SET Ventures

Financiering: Participatie

Dit venture capital fonds participeert in bedrijven in de energietransitie (gemiddeld €6 miljoen/deelname).

Vereist CO2-reductie

Stichting DOEN
Stichting DOEN

Financiering: Donatie, krediet, participatie

Deze stichting ondersteunt de realisatie van sociale initiatieven met donaties, krediet en participaties.

Stichting K.C.E. Fonds
Stichting K.C.E. Fonds

Financiering: Donatie

Deze stichting subsidieert initiatieven op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur en duurzaamheid.

Triodos Foundation
Triodos Foundation

Financiering: Donatie

Deze stichting schenkt aan initiatieven die werken aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Triodos Organic Growth Fund
Triodos Organic Growth Fund

Financiering: Participatie

Dit internationale fonds participeert in bedrijven die zich richten op de verduurzaming van de landbouwsector.

ZigZagFonds
ZigZagFonds

Financiering: Donatie

Deze stichting subsidieert projecten die de sociaal-economische ontwikkeling binnen Zeeland stimuleren.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds
Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Financiering: Donatie

Dit fonds subsidieert kleinschalige projecten die braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving.

Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie
Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie

Financiering: Donatie

Dit fonds subsidieert kleinschalige educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud.

Rabo Innovatielening
Rabo Innovatielening

Financiering: Krediet

Dit krediet is voor startende ondernemers die bijdragen aan duurzaamheid, digitalisering of vitaliteit.

1% Club
1% Club

Financiering: Crowdfunding, donatie

Op dit platform kunnen initiatieven voor duurzame ontwikkeling crowdfunding en donaties ophalen.

Future Food Fund
Future Food Fund

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in innovatieve ondernemers in de agri-food sector.

Innovation Quarter EnergiIQ
Innovation Quarter EnergiIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt verschillende soorten krediet aan voor het ontplooien van energie-innovaties in Zuid-Holland.

Vereist CO2-reductie

Interreg Vlaanderen-Nederland focus: Duurzame Energie
Interreg Vlaanderen-Nederland focus: Duurzame Energie

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerkingsprojecten langs de Nederlands-Vlaamse grens over duurzame energie.

Vereist CO2-reductie

Leader Noardwest-Fryslân
Leader Noardwest-Fryslân

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten die de sociale en regionale inclusiviteit verhogen in Noordwest Friesland.

Logistieke biomassaprojecten
Logistieke biomassaprojecten

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert nieuwe logistieke projecten voor biomassa en -energie in Overijssel.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit publieke fonds participeert in bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie in Noord-Holland.

Vereist CO2-reductie

Pymwymic
Pymwymic

Financiering: Krediet, participatie

Dit venture capital fonds participeert in Europese start- en scaleups die de agri-food sector verduurzamen.

Rabobank Impact Lening
Rabobank Impact Lening

Financiering: Krediet

Deze bank geeft krediet met rentekorting voor investeringen die bijdragen aan het milieu en klimaat.

SHIFT Invest
SHIFT Invest

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in bedrijven die bijdragen aan klimaat, biodiversiteit, afval en water.

SI2 Fund
SI2 Fund

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds investeert in ondernemingen die zich richten op de meest urgente uitdagingen van onze tijd.

Social Impact Ventures
Social Impact Ventures

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen die zich richten op circulariteit, inclusiviteit of welzijn.

Voucherregeling Flevoland
Voucherregeling Flevoland

Financiering: Voucher

Met deze voucher kunnen ondernemers in Flevoland 50% van de advieskosten voor verduurzaming vergoed krijgen.

KIEM-Circulaire Economie
KIEM-Circulaire Economie

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen hogescholen en het MKB op het gebied van circulaire economie.

Invest-NL
Invest-NL

Financiering: Krediet

Dit particuliere fonds verstrekt krediet aan ondernemers in de energietransitie en technologie-ontwikkeling.

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)
Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt krediet vanaf €2 mln voor innoverende bedrijven die geremd worden door de Covid-19 crisis.

MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten
MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert bedrijven om de haalbaarheid van een innovatieproject te bestuderen.

MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers
MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers

Financiering: Voucher

Deze regeling subsidieert MKB-ers om kennis in te kopen voor de vernieuwing van hun bedrijf.

Circulaire Ketentrajecten
Circulaire Ketentrajecten

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert begeleiding voor Flevolandse ketens die een circulair product of dienst ontwikkelen.

Postcode Loterij Fonds
Postcode Loterij Fonds

Financiering: Donatie

Deze eenmalige gift wordt gegeven aan projecten die zich richten op natuur, mensenrechten of sociale cohesie.

4impact
4impact

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in tech start-ups die zich richten op inclusiviteit, gezondheid en milieu.

ABN AMRO Groenbank BV
ABN AMRO Groenbank BV

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

BNG Duurzaamheidsfonds
BNG Duurzaamheidsfonds

Financiering: Krediet

Dit fonds leent aan projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel

Financiering: Krediet, participatie, krediet

Dit fonds participeert in en leent aan projecten die energie besparen of duurzaam opwekken in Overijssel.

Vereist CO2-reductie

iFund
iFund

Financiering: Krediet, participatie

Deze stichting biedt begeleiding en seed-capital voor ondernemers gericht op energie, voedsel, water en afval.

Innovatiefonds Noord-Holland
Innovatiefonds Noord-Holland

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt converteerbare leningen aan voor het creëren van een proof-of-concept in Noord-Holland.

Innovation Quarter IQ Capital
Innovation Quarter IQ Capital

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt verschillende soorten krediet aan voor startende en gevestigde ondernemers in Zuid-Holland.

MKB Fonds Flevoland
MKB Fonds Flevoland

Financiering: Krediet

Dit publieke fonds participeert in en leent aan Flevolandse ondernemers die groter willen groeien.

Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds

Financiering: Krediet

Dit landelijke fonds verstrekt krediet aan bedrijven die de kwaliteit van de groene leefomgeving bevorderen.

Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd

Financiering: Crowdfunding, krediet

Dit platform biedt crowdfundingopties en krediet voor sociale ondernemers.

Social Impact Fonds ABN AMRO
Social Impact Fonds ABN AMRO

Financiering: Participatie

Via dit fonds participeert ABN AMRO in sociale ondernemingen in alle sectoren.

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
TMI Proof of Concept Fonds Flevoland

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt krediet aan ondernemers uit Flevoland die een proof-of-concept willen ontwikkelen.

Triodos Bank
Triodos Bank

Financiering: Krediet

Dit krediet is voor ondernemers die een positieve impact hebben op sociaal, cultureel of ecologisch vlak.

Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer
Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer

Financiering: Voucher

Met deze voucher worden advieskosten vergoed die leiden tot duurzame groei van ondernemers in Drenthe.

Sluitdatum: 31 december 2021

Regeling groenprojecten
Regeling groenprojecten

Financiering: Krediet, krediet

Met deze regeling kunt u een krediet krijgen met lagere rente voor investeringen in duurzame innovaties.

Horizon 2020 Circulaire Economie
Horizon 2020 Circulaire Economie

Financiering: Subsidie

Verschillende Horizon 2020 programma’s subsidiëren ontwikkelingsprojecten over circulariteit.

Innoveren VIA ontwikkelingsprojecten
Innoveren VIA ontwikkelingsprojecten

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert de ontwikkeling van circulaire prototypes door ondernemers in Noord-Nederland.

Sluitdatum: 31 december 2021

Innoveren VIA organisatie-innovatie
Innoveren VIA organisatie-innovatie

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert het inhuren van advies over circulariteit door ondernemers in Noord-Nederland.

Sluitdatum: 31 december 2021

Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport
Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert transportbedrijven om innovatieve klimaattechnologieën te demonstreren.

Vereist CO2-reductie

Polestar Circular Economy Debt Fund
Polestar Circular Economy Debt Fund

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt achtergestelde leningen voor de toepassing van nieuwe recycling technieken.

KIEM GoChem
KIEM GoChem

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB op het gebied van duurzame chemie.

Sluitdatum: 30 oktober 2021

Circulaire Ketentrajecten
Circulaire Ketentrajecten

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert begeleiding voor Flevolandse ketens die een circulair product of dienst ontwikkelen.

Polestar Circular Economy Debt Fund
Polestar Circular Economy Debt Fund

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt achtergestelde leningen voor de toepassing van nieuwe recycling technieken.

MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers
MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers

Financiering: Voucher

Deze regeling subsidieert MKB-ers om kennis in te kopen voor de vernieuwing van hun bedrijf.

MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten
MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert bedrijven om de haalbaarheid van een innovatieproject te bestuderen.

Hulp nodig? Schakel hulp van het Versnellingshuis Nederland Circulair in!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!