Zoekt u financiering voor een circulaire onderneming?

Dit overzicht bevat een selectie van fondsen, regelingen en instellingen waar circulaire ondernemers een streepje voor hebben. Zie het als startpunt in uw zoektocht naar financiering. Buiten dit overzicht zijn er vele andere instrumenten waar ondernemers in het algemeen aanspraak op kunnen maken.

Laatste update: 03 augustus 2023

Stichting DOEN
Stichting DOEN

Financiering: Donatie, krediet, participatie

Deze stichting ondersteunt de realisatie van sociale initiatieven met donaties, krediet en participaties.

Triodos Foundation
Triodos Foundation

Financiering: Donatie

Deze stichting schenkt tot €5000,- aan initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Triodos Organic Growth Fund
Triodos Organic Growth Fund

Financiering: Participatie

Dit internationale fonds participeert in bedrijven die zich richten op de verduurzaming van de landbouwsector.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Financiering: Fiscaal voordeel

Deze fiscale regeling begunstigt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

Vereist CO2-reductie

Subsidie Circulaire ketenprojecten
Subsidie Circulaire ketenprojecten

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert procesbegeleiding en proceskosten voor 3-6 ondernemers die samen een circulair product ontwikkelen.

Voucher Samen Tegen Voedselverspilling
Voucher Samen Tegen Voedselverspilling

Financiering: Voucher

Met deze voucher worden de helft van de projectkosten vergoed om voedselverspilling tegen te gaan in bedrijven van diverse groottes

Triodos Zakelijk Lenen
Triodos Zakelijk Lenen

Financiering: Krediet

Dit krediet is voor ondernemers die een positieve impact hebben op sociaal, cultureel of ecologisch vlak.

UniIQ
UniIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt krediet aan voor ondernemers in Zuid-Holland voor het ontwikkelen van een proof-of-concept.

Vereist CO2-reductie

Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd

Financiering: Crowdfunding, krediet

Dit platform biedt crowdfundingopties en krediet voor sociale ondernemers.

Pymwymic
Pymwymic

Financiering: Krediet, participatie

Dit venture capital fonds participeert in Europese start- en scaleups die de agri-food sector verduurzamen.

Qredits
Qredits

Financiering: Krediet

Qredits is een stichting die microkredieten verstrekt aan startende en gevestigde ondernemers in alle sectoren.

SET Ventures
SET Ventures

Financiering: Participatie

Dit venture capital fonds participeert in bedrijven in de energietransitie (gemiddeld €6 miljoen/deelname).

Vereist CO2-reductie

SHIFT Invest
SHIFT Invest

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in bedrijven die bijdragen aan klimaat, biodiversiteit, afval en water.

SI2 Fund
SI2 Fund

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds investeert in ondernemingen die zich richten op de meest urgente uitdagingen van onze tijd.

Polestar Circular Economy Debt Fund
Polestar Circular Economy Debt Fund

Financiering: Krediet

Dit grote fonds verstrekt leningen om innovatieve circulaire ondernemingen stabiel te kunnen laten doorgroeien

Postcode Loterij Fonds
Postcode Loterij Fonds

Financiering: Donatie

Deze eenmalige gift wordt gegeven aan projecten die zich richten op natuur, mensenrechten of sociale cohesie.

Rubio Impact Ventures
Rubio Impact Ventures

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen die zich richten op circulariteit, inclusiviteit of welzijn.

Rabo Circulair Ondernemen Desk
Rabo Circulair Ondernemen Desk

Financiering: Krediet

Het Rabo Circulair Ondernemen Desk helpt ondernemers bij de uitwerking van strategische vraagstukken, business model ontwikkeling en het verkrijgen van financiering.

Rabo Groen Lening
Rabo Groen Lening

Financiering: Krediet

De Rabo Groen Lening is een zakelijke lening waarmee je een duurzaam of innovatief project financiert tegen een lagere rente. De groenkorting gaat in als de overheid een groenverklaring verstrekt voor je project.

Rabo Impactlening
Rabo Impactlening

Financiering: Krediet

Deze lening biedt rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers in de zorg- en onderwijssector

Projectstimuleringsregeling voor Interreg
Projectstimuleringsregeling voor Interreg

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert het indienen en maken van projectvoorstellen voor de Interreg-regelingen tot €25.000

Sociaal Innovatiefonds
Sociaal Innovatiefonds

Financiering: Krediet, krediet

Dit fonds leent aan organisaties die circulair willen gaan werken en dit willen combineren met de groei naar een inclusieve werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA)
Milieu-Investeringsaftrek (MIA)

Financiering: Fiscaal voordeel

Deze fiscale regeling begunstigt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

Vereist CO2-reductie

Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds

Financiering: Krediet

Dit landelijke fonds verstrekt krediet aan bedrijven die de kwaliteit van de groene leefomgeving bevorderen.

KIEM-Circulaire Economie
KIEM-Circulaire Economie

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen hogescholen en het MKB op het gebied van circulaire economie.

KIEM GoChem
KIEM GoChem

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert onderzoek naar samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB op het gebied van duurzame chemie.

Kansen voor West 3
Kansen voor West 3

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten voor innovatie, klimaat, inclusiviteit en werkgelegenheid in de Randstad.

LIFE 2021-2027: Deelprogramma Circulaire economie en kwaliteit van leven
LIFE 2021-2027: Deelprogramma Circulaire economie en kwaliteit van leven

Financiering: Subsidie

Dit programma cofinanciert projecten die passen in de Europese thema's circulaire economie en afval en kwaliteit van leven

Goeie Grutten Impact Fonds
Goeie Grutten Impact Fonds

Financiering: Participatie, krediet

Dit particuliere fonds leent aan en participeert in innovatieve ondernemers in de energie en agri-food sector.

GreenFund Holland
GreenFund Holland

Financiering: Crowdfunding

Dit platform biedt crowdfundingopties en leningen aan voor duurzame projecten.

iFund
iFund

Financiering: Participatie, krediet

Deze stichting biedt begeleiding en seed-capital voor ondernemers gericht op energie, voedsel, water en afval.

IncluSIF
IncluSIF

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen gericht op inclusiviteit, welzijn, onderwijs en bestuur.

ING Groenfinanciering
ING Groenfinanciering

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

Innovatiekrediet
Innovatiekrediet

Financiering: Fiscaal voordeel

Deze overheidsinstantie biedt bedrijven een krediet aan voor het ontwikkelen van een technische innovatie.

Invest-NL
Invest-NL

Financiering: Krediet

Dit particuliere fonds verstrekt krediet aan innovatieve en risicovolle projecten t.b.v. een carbonneutrale en circulaire economie.

IMVO Vouchers
IMVO Vouchers

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert de helft van het inhuren van advies voor het opzetten van internationale duurzame ketens

ING Duurzaam Investeringsfonds
ING Duurzaam Investeringsfonds

Financiering: Krediet

Deze bank verleent groeifinanciering aan duurzame ondernemers die vanwege hun risicoprofiel vaak niet in aanmerking komen voor financiering.

ING Duurzame Projectfinanciering
ING Duurzame Projectfinanciering

Financiering: Krediet

Deze bank leent aan ondernemers die duurzame projecten willen opzetten met een bewezen nieuwe technologie of bedrijfsmodel.

Interreg North-West Europe 2021-2027
Interreg North-West Europe 2021-2027

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert duurzame internationale samenwerkingsprojecten in Noordwest Europa.

Interreg Northsea Region 2021-2027
Interreg Northsea Region 2021-2027

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert eco-innovatieprojecten voor internationale samenwerkingen rondom de Noordzee.

Generous Minds
Generous Minds

Financiering: Participatie, krediet

Generous Minds biedt zelf geen kapitaal, zet expertise in door te bemiddelen en ondernemers in contact te brengen met Impact Financiers

4impact
4impact

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in tech start-ups die zich richten op inclusiviteit, gezondheid en milieu.

ABN AMRO Groenbank BV
ABN AMRO Groenbank BV

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

ABN AMRO Informal Investment Services
ABN AMRO Informal Investment Services

Financiering: Krediet

Deze dienst koppelt ondernemers aan investeerders, met speciale aandacht voor sociale ondernemingen.

BNG Duurzaamheidsfonds
BNG Duurzaamheidsfonds

Financiering: Krediet

Dit fonds leent aan projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

CrowdAboutNow
CrowdAboutNow

Financiering: Krediet, crowdfunding, participatie

Dit platform ondersteunt horeca-, ambacht- en duurzaamheidsondernemers bij een crowdfundingactie.

Future Food Fund
Future Food Fund

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in innovatieve ondernemers in de agri-food sector.

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D
Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen Europese partners voor high tech onderzoek en ontwikkeling tot €500.000.

DuurzaamInvesteren.nl
DuurzaamInvesteren.nl

Financiering: Krediet

Dit platform matcht kredietverstrekkers met duurzame bedrijven die langer dan 2 jaar actief zijn, in ruil voor certificaten van aandelen of certificaten in een coöperatie.

ABN Sustainable Impact Fund
ABN Sustainable Impact Fund

Financiering: Participatie

Dit investeringsfonds neemt deel aan duurzame scale-ups in brede zin, van energie tot circulariteit tot sociale duurzaamheid.

ABN AMRO Groei en Innovatielening
ABN AMRO Groei en Innovatielening

Financiering: Krediet

Deze lening is bedoeld voor innovatie en groei met een voorkeur voor duurzaamheid. Doordat het Europees Investeringsfonds deels garant staat, kom je hier sneller voor in aanmerking.

EnergiIQ
EnergiIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt verschillende soorten krediet aan voor het ontplooien van energie-innovaties in Zuid-Holland.

Vereist CO2-reductie

Energietransitiefonds Rottedam
Energietransitiefonds Rottedam

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds zet verschillende soorten financiële instrumenten in voor duurzame projecten van kapitaal-intensieve scale-ups in duurzame thema's, in en rondom Rottedam

Vereist CO2-reductie

Cleantech Startup Fonds
Cleantech Startup Fonds

Financiering: Participatie, krediet

Dit fonds participeert in en leent aan startups in de vroege fase, actief in cleantech.

DRK Foundation
DRK Foundation

Financiering: Participatie, krediet

Dit impactfonds ondersteunt en investeert in sociale ondernemingen die bijdragen aan diverse sociale thema's en o.a. een groene en gezonde leefomgeving

MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers
MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers

Financiering: Voucher

Deze regeling subsidieert MKB-ers om kennis in te kopen voor de vernieuwing van hun bedrijf.

MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten
MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert bedrijven om de haalbaarheid van een innovatieproject te bestuderen.

Hulp nodig? Schakel hulp van het Versnellingshuis Nederland Circulair in!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!