Zoekt u financiering voor een circulaire onderneming?

Dit overzicht bevat een selectie van fondsen, regelingen en instellingen waar circulaire ondernemers een streepje voor hebben. Zie het als startpunt in uw zoektocht naar financiering. Buiten dit overzicht zijn er vele andere instrumenten waar ondernemers in het algemeen aanspraak op kunnen maken.

Laatste update: 12 oktober 2020

ABN AMRO Informal Investment Services
ABN AMRO Informal Investment Services

Financiering: Krediet

Deze dienst koppelt ondernemers aan investeerders, met speciale aandacht voor sociale ondernemingen.

ABN Sustainable Finance Desk
ABN Sustainable Finance Desk

Financiering: Krediet

Deze dienst ondersteunt ondernemers bij het aantrekken van krediet voor een circulair bedrijfsmodel.

GreenFund Holland
GreenFund Holland

Financiering: Crowdfunding

Dit platform biedt crowdfundingopties aan voor duurzame projecten.

IncluSIF
IncluSIF

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen gericht op inclusiviteit, welzijn, onderwijs en bestuur.

ING Duurzaam Ondernemen
ING Duurzaam Ondernemen

Financiering: Krediet

Deze bank leent aan ondernemers met een bedrijfsplan voor het terugwinnen of hergebruiken van grondstoffen.

Interreg Northsea Region
Interreg Northsea Region

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert eco-innovatieprojecten met partners uit de zes landen rondom de Noordzee.

Interreg North-West Europe
Interreg North-West Europe

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerkingsprojecten over klimaat en grondstoffen in Noordwest Europa.

Kansen voor West
Kansen voor West

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert projecten voor innovatie, klimaat, inclusiviteit en werkgelegenheid in de Randstad.

KNHM
KNHM

Financiering: Participatie

Deze stichting adviseert en participeert in burgerinitiatieven die de leefomgeving mooier en sociale maken.

Rens-Holle Stichting
Rens-Holle Stichting

Financiering: Donatie

Deze stichting geeft kleine giften aan initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en duurzaamheid.

Shaerpa
Shaerpa

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen in alle sectoren, waarbij het de ondernemers actief begeleidt.

StartCapital Partners
StartCapital Partners

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in tech startups zonder voorkeur voor sector.

Tekkoo
Tekkoo

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds participeert in en leent aan startups in de vroege fase, actief in cleantech.

CrowdAboutNow
CrowdAboutNow

Financiering: Crowdfunding, krediet, participatie

Dit platform ondersteunt horeca-, ambacht- en duurzaamheidsondernemers bij een crowdfundingactie.

Goeie Grutten Impact Fonds
Goeie Grutten Impact Fonds

Financiering: Krediet, participatie

Dit particuliere fonds leent aan en participeert in innovatieve ondernemers in de energie en agri-food sector.

Greencrowd
Greencrowd

Financiering: Crowdfunding, donatie, krediet

Dit platform biedt crowdfunding-, krediet- en participatieopties aan voor duurzame energieprojecten.

ING Groenfinanciering
ING Groenfinanciering

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

Innovation Quarter UniIQ
Innovation Quarter UniIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt krediet aan voor ondernemers in Zuid-Holland voor het ontwikkelen van een proof-of-concept.

Vereist CO2-reductie

Mainport Innovation Fund
Mainport Innovation Fund

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in innovatieve bedrijven actief in de logistiek, transport en luchtvaart.

Qredits
Qredits

Financiering: Krediet

Qredits is een stichting die microkrediet verstrekt aan startende en gevestigde ondernemers in alle sectoren.

SET Ventures
SET Ventures

Financiering: Participatie

Dit venture capital fonds participeert in bedrijven in de energietransitie (gemiddeld €6 miljoen/deelname).

Vereist CO2-reductie

Stichting DOEN
Stichting DOEN

Financiering: Donatie, krediet, participatie

Deze stichting ondersteunt de realisatie van sociale initiatieven met donaties, krediet en participaties.

Stichting K.C.E. Fonds
Stichting K.C.E. Fonds

Financiering: Donatie

Deze stichting subsidieert initiatieven op het gebied van werkgelegenheid, milieu, natuur en duurzaamheid.

Triodos Foundation
Triodos Foundation

Financiering: Donatie

Deze stichting schenkt aan initiatieven die werken aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Triodos Organic Growth Fund
Triodos Organic Growth Fund

Financiering: Participatie

Dit internationale fonds participeert in bedrijven die zich richten op de verduurzaming van de landbouwsector.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds
Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Financiering: Donatie

Dit fonds subsidieert kleinschalige projecten die braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving.

Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie
Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie

Financiering: Donatie

Dit fonds subsidieert kleinschalige educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud.

Rabo Innovatielening
Rabo Innovatielening

Financiering: Krediet

Dit krediet is voor startende ondernemers die bijdragen aan duurzaamheid, digitalisering of vitaliteit.

1% Club
1% Club

Financiering: Crowdfunding, donatie

Op dit platform kunnen initiatieven voor duurzame ontwikkeling crowdfunding en donaties ophalen.

Future Food Fund
Future Food Fund

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in innovatieve ondernemers in de agri-food sector.

Innovation Quarter EnergiIQ
Innovation Quarter EnergiIQ

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt verschillende soorten krediet aan voor het ontplooien van energie-innovaties in Zuid-Holland.

Vereist CO2-reductie

Pymwymic
Pymwymic

Financiering: Krediet, participatie

Dit venture capital fonds participeert in Europese start- en scaleups die de agri-food sector verduurzamen.

Rabobank Impact Lening
Rabobank Impact Lening

Financiering: Krediet

Deze bank geeft krediet met rentekorting voor investeringen die bijdragen aan het milieu en klimaat.

SHIFT Invest
SHIFT Invest

Financiering: Participatie

Dit particuliere fonds participeert in bedrijven die bijdragen aan klimaat, biodiversiteit, afval en water.

SI2 Fund
SI2 Fund

Financiering: Krediet, participatie

Dit fonds investeert in ondernemingen die zich richten op de meest urgente uitdagingen van onze tijd.

Social Impact Ventures
Social Impact Ventures

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in sociale ondernemingen die zich richten op circulariteit, inclusiviteit of welzijn.

KIEM-Circulaire Economie
KIEM-Circulaire Economie

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen hogescholen en het MKB op het gebied van circulaire economie.

Invest-NL
Invest-NL

Financiering: Krediet

Dit particuliere fonds verstrekt krediet aan ondernemers in de energietransitie en technologie-ontwikkeling.

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)
Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt krediet vanaf €2 mln voor innoverende bedrijven die geremd worden door de Covid-19 crisis.

MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten
MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert bedrijven om de haalbaarheid van een innovatieproject te bestuderen.

MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers
MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers

Financiering: Voucher

Deze regeling subsidieert MKB-ers om kennis in te kopen voor de vernieuwing van hun bedrijf.

Postcode Loterij Fonds
Postcode Loterij Fonds

Financiering: Donatie

Deze eenmalige gift wordt gegeven aan projecten die zich richten op natuur, mensenrechten of sociale cohesie.

4impact
4impact

Financiering: Participatie

Dit fonds participeert in tech start-ups die zich richten op inclusiviteit, gezondheid en milieu.

ABN AMRO Groenbank BV
ABN AMRO Groenbank BV

Financiering: Krediet

Deze lening met lagere rente wordt verstrekt voor investeringen in circulaire bouw, energie en landbouw.

BNG Duurzaamheidsfonds
BNG Duurzaamheidsfonds

Financiering: Krediet

Dit fonds leent aan projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

iFund
iFund

Financiering: Krediet, participatie

Deze stichting biedt begeleiding en seed-capital voor ondernemers gericht op energie, voedsel, water en afval.

Innovation Quarter IQ Capital
Innovation Quarter IQ Capital

Financiering: Krediet

Dit fonds biedt verschillende soorten krediet aan voor startende en gevestigde ondernemers in Zuid-Holland.

Nationaal Groenfonds
Nationaal Groenfonds

Financiering: Krediet

Dit landelijke fonds verstrekt krediet aan bedrijven die de kwaliteit van de groene leefomgeving bevorderen.

Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd

Financiering: Crowdfunding, krediet

Dit platform biedt crowdfundingopties en krediet voor sociale ondernemers.

Social Impact Fonds ABN AMRO
Social Impact Fonds ABN AMRO

Financiering: Participatie

Via dit fonds participeert ABN AMRO in sociale ondernemingen in alle sectoren.

Triodos Bank
Triodos Bank

Financiering: Krediet

Dit krediet is voor ondernemers die een positieve impact hebben op sociaal, cultureel of ecologisch vlak.

Regeling groenprojecten
Regeling groenprojecten

Financiering: Krediet, krediet

Met deze regeling kunt u een krediet krijgen met lagere rente voor investeringen in duurzame innovaties.

Horizon 2020 Circulaire Economie
Horizon 2020 Circulaire Economie

Financiering: Subsidie

Verschillende Horizon 2020 programma’s subsidiëren ontwikkelingsprojecten over circulariteit.

Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport
Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert transportbedrijven om innovatieve klimaattechnologieën te demonstreren.

Vereist CO2-reductie

Polestar Circular Economy Debt Fund
Polestar Circular Economy Debt Fund

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt achtergestelde leningen voor de toepassing van nieuwe recycling technieken.

KIEM GoChem
KIEM GoChem

Financiering: Subsidie

Dit programma subsidieert samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB op het gebied van duurzame chemie.

Sluitdatum: 30 oktober 2021

Polestar Circular Economy Debt Fund
Polestar Circular Economy Debt Fund

Financiering: Krediet

Dit fonds verstrekt achtergestelde leningen voor de toepassing van nieuwe recycling technieken.

MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers
MKB-innovatiestimulering: Kennisvouchers

Financiering: Voucher

Deze regeling subsidieert MKB-ers om kennis in te kopen voor de vernieuwing van hun bedrijf.

MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten
MKB-innovatiestimulering: Haalbaarheidsprojecten

Financiering: Subsidie

Deze regeling subsidieert bedrijven om de haalbaarheid van een innovatieproject te bestuderen.

Hulp nodig? Schakel hulp van het Versnellingshuis Nederland Circulair in!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Vul onderstaande formulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!